Mokesčių pakeitimai

Registracijos numeris KD-8844

2018 m. sausio 12 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1000.

Įstatymu pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau – GTDĮ) 2 straipsnio 33 punktas. Jame pateikta formuluotė „strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių, savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimos nariai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai" pakeista į formuluotę  „nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimų nariai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimų nariai".

Registracijos numeris (18.18-31-1E) RM-38697

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio", kuriuo patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos (toliau — MMA) dydis — 400 eurų (nuo 2016-07-01 buvo 380 eurų), minimalusis valandinis atlygis (toliau — MVA) — 2,45 Eur (buvo – 2,32 Eur).

Registracijos numeris KD-2858

Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. gruodžio 7 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 22, 30, 33, 46¹ ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-842, kuriuo nustatytos naujos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) teisinio reguliavimo nuostatos:

1. Apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

Registracijos numeris KD-8843

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 5 d. priimtas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6, 7, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-815. Pagrindiniai pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2018  m. sausio 1 d., yra tokie:

1.     Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – NTMĮ) 6 str. 4 dalis pakeista ir joje  nustatomi nauji progresiniai mokesčio tarifai fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančiam ar jų įsigyjamam nekomercinės paskirties nekilnojamajam turtui (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniams (patalpoms), žuvininkystės ir inžineriniams statiniams), už kurio vertės dalį, viršijančią 220 000 eurų, iki 2017-12-31 buvo mokamas 0,5 proc. mokesčio tarifas :

Susisiekite su mumis

+370 699 25511

+370 688 30473

Darbo laikas

I-V 8:00 - 17:00