Apie buhalterinės apskaitos įmones

Įsteigus įmonę labai svarbu pasirūpinti ne tik kompetetingais darbuotojais, bet ir buhalterinės apskaitos paslaugomis - juk tai yra neatsiejama verslo kontrolės dalis. Patyrę verslininkai pataria rinktis tik savo darbą išmanančius žmones ar įmones, kurios padeda sutvarkyti visus apskaitos klausimus.


Patikėję įmonės apskaitą šios srities profesionalams ne tik sutaupysite laiko, pinigų, tačiau ir išvengsite klaidų, kurios neleis atitolti nuo įmonės plėtojimo tikslo.
Bendrai kalbant, apskaitos įmonės ne tik pačios stebi finansinius duomenis ir juos kontroliuoja. Jos suteikia galimybę įmonės steigėjui ar kitam atsakingam asmeniui stebėti savo įmonės pajamas, išlaidas ir kitus finansinius rodiklius. Tai leidžia iš anksto įvertinti įmonės finansinę padėtį bei priimti svarbius sprendimus laiku. Finansinė apskaita neapsiriboja pajamų ir išlaidų srauto kontrole. Į tai įeina ir sklandus mokesčių mokėjimas bei reikšmingos ataskaitos atsakingiems kompanijos darbuotojams. Tiksliai sekant visus rodiklius galima prognozuoti plėtros galimybes bei užsitikrinti partnerių ir investuotojų palankumą.

Teisingai tvarkant įmonės apskaitą atsiranda galimybėlaiku pradėti įmonės reorganizacijos procesus ir sulaukti tikslių reorganizavimo sąlygų vertinimų bei rekomendacijų.
Auditas. Finansinių ataskaitų auditas yra į audito įmonių sąrašą įrašytos audito įmonės atliekamas darbas. Audito metu vertinamos įmonės finansinėse ataskaitose pateiktos sumos, vadovybės taikomi apskaitos principai ir atlikti reikšmingi apskaitiniai įvertinimai. Taip pat audito metu vertinamas bendras finansinių ataskaitų pateikimas, siekiant nustatyti, ar finansinėse ataskaitose nėra iškraipymų. Auditoriaus tikslas yra suteikti finansinių ataskaitų vartotojams pakankamą užtikrinimą, kad vadovybės sudarytos finansinės ataskaitos yra teisingai pateiktos. Dauguma buhalterinės apskaitos įmonių gali atlikti ir auditą. Jo metu atlikta analizė atskleidžia audituojamos įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą.Įvertinama reali finansinė Jūsų įmonės būklė, garantuojama ekspertinė audito specialistų priežiūra, identifikuojamos finansinės grėsmės ir pateikiamos rekomendacijos.
Buhalterinė apskaita.Buhalterinė apskaita skirstoma į vidinę ir išorinę. Vidinė apskaita – tai gamybinė apskaita, priklausanti nuo gamybos specifikos. Išorinė, arba kitaip vadinama finansinė apskaita, skirta veiklos rezultatų rodikliams nustatyti. Vidinė apskaita nuo išorinės skiriasi duomenų tikslumu. Tinkamai tvarkoma buhalterinė apskaita leidžia ne tik stebėti finansinių duomenų pokyčius, bet ir efektyviai palyginti savo įmonės finansinius rodiklius su kitų panašių įmonių finansiniais rodikliais.
Pagrindinės įmonių finansinių rodiklių grupės yra šios:
*Efektyvumo finansiniai rodikliai;
*Likvidumo arba mokumo rodikliai;
*Finansinio sverto rodikliai;
*Pelningumo rodikliai;
*Investicijų grąžos rodikliai.

Susisiekite su mumis

+370 699 25511

+370 688 30473

Darbo laikas

I-V 8:00 - 17:00